Totaal balans wat is dat?

TOTAAL BALANS is een methode om mensen energetisch in balans te brengen en zo bij te dragen aan een gezond en volwaardig leven.

De methode is gebaseerd op de principes van de kinesiologie. Dit woord staat voor de leer van de spieren en spierbewegingen, en de basis-gedachte wordt door middel van Touch for Health cursussen overal in het land geleerd en gepraktiseerd.

Oorspronkelijk is kinesiologie een vinding van chiroprakters, die in de jaren ’50 ontdekten dat er een samenhang bestaat tussen spiergroepen, meridianen en organen. Te hoge of te lage spierspanning kan aldus wijzen op een verstoring van de desbetreffende meridiaan of het daaraan gekoppelde orgaan. Verstoring van organen kan worden opgespoord door de specifieke spiergroepen te testen op een afwijkende spierspanning.

Vanuit het Touch for Health systeem zijn verschillende andere methodes ontwikkeld, die allemaal gebruik maken van deze vinding. Een van die methodes is TOTAAL BALANS. Deze methode onderscheidt zich van de andere systemen, omdat het de mogelijkheid biedt om vele verschillende natuurlijke therapievormen te combineren en therapeuten in staat stelt om een complete natuurgeneeskundige praktijk te voeren op basis van de kinesiologie.


METHODE EN DOELSTELLINGEN VAN TOTAAL BALANS
De naam TOTAAL BALANS staat voor het idee om via allerlei natuurlijke middelen de energiebalans van mensen te herstellen op alle energieniveau’s. Dit betekent dat er zowel aandacht aan lichamelijke als psychische factoren moet worden besteed en dat ontgifting en lichaamschemie hun plaats hebben naast structurele en erfelijke problematiek. Al deze zaken en nog meer hebben hun invloed op de energiebalans en hebben aandacht nodig in het streven naar totale balans. Door (alle) oude energieblokkades op te ruimen, zal de eigen balans stabieler worden en fysieke, mentale en emotionele klachten afnemen. Er komt weer ruimte en energie voor groei.

De uitgangspunten van TOTAAL BALANS verdienen enige uitleg, om het verloop van de behandelingen te kunnen beoordelen. Vanaf het moment van conceptie zijn er al verstoringen in ons energiepatroon. Deze vroege verstoringen zijn het gevolg van de erfelijke zwaktes die we allemaal in mindere of meerdere mate erven van onze ouders en voorouders. Onze start is daardoor heel ongelijk, afhankelijk van deze erfelijke belasting.

Op deze zwakke plekken ontwikkelen zich onder invloed van trauma’s, ziektekiemen, toxische stoffen en verkeerde voeding, allerlei energie-blokkades en ziekteprocessen, die op hun beurt tot chronische degeneratieziektes kunnen leiden.


DE BEHANDELING VAN TOTAAL BALANS
De behandeling op de praktijk voor TOTAAL BALANS, die ongeveer een uur in beslagneemt, zal meestal beginnen met een gesprek, waarbij het klachtenbeeld en de achtergronden besproken worden. Het eerste consult kan daardoor langer duren. Bij het onderzoek wat hierop volgt, wordt door middel van testampullen via een spierspanningstest bekeken, wat de aard en oorzaak van de disbalans is. (Dit onderzoek vindt gekleed en meestal liggend plaats.)

De testampullen zijn vergelijkbaar met de ampullen die worden gebruikt bij electro-acupunctuur, waarbij met behulp van een electro-acupuntuurapparaat of een Vegatester afwijkingen in de meridiaanspanning of de huidweerstand worden gemeten. De inhoud van de testampullen varieert van vitamines, mineralen en sporenelementen, tot hormonen, toxische stoffen, allergenen en enzymen. Ook allerlei ziektekiemen in homeopatische vorm (nosodes genoemd) worden hierbij gebruikt.

Nadat de disbalansen zijn gevonden, zal er gezocht worden naar natuurlijke methodes en preparaten die deze disbalans opheffen. Deze methodes kunnen bestaan uit het aanraken van reflexzones en het behandelen van acupuntuur-punten etc. De middelen kunnen o.a. bestaan uit homeopathie, fytotherapie, vitamines, mineralen.
Deze middelen moeten meestal in de tussenliggende periode tot de volgende behandeling worden gebruikt om tot een duidelijke verandering van het klachtenbeeld te komen.

Bij het vaststellen van de juiste medicatie is het belangrijk om de medicijnen en supplementen, die mensen al slikken, mee te testen. Wij verzoeken u dan ook om deze middelen altijd mee te brengen. Een bijsluiter is niet voldoende.


AANVULLENDE INFORMATIE
Na een aantal behandelingen zullen er steeds minder ampullen reactie vertonen. Ervaring leert dat hoe gezond iemand ook is, er altijd wel een paar ampullen reageren. Dit komt omdat relatief kleine verstoringen al in een vroeg stadium opgespoord en behandeld kunnen worden. Hierdoor kan de methode van TOTAAL BALANS profilactisch worden aangewend en kan de ontwikkeling en voortschrijding van gezondheidsproblemen worden voorkomen.

Het is mogelijk, dat u bij aanvang of na afloop van de behandeling of medicatie reacties ervaart in de vorm van aanvangsverergeringen. De ervaring leert dat slechts een klein deel van de clienten hier last van heeft. Houden deze aanvangsklachten langer aan dan 1-2 weken, dan is het verstandig de dosering van de ondersteunende middelen, na telefonisch overleg met uw therapeut, aan te passen. Dit houdt meestal in dat de medicatie de eerste tijd gehalveerd wordt.