Borreliose en Lyme Testset


  • Model: 0231
  • Beschikbaarheid: Op voorraad

  • € 70,00Borreliose en Lyme Testset 61 delig

INHOUD TESTDOOS  - TOTAALBALANS


BORRELIA/LYME E.A.

EHRLICHIA

1            Anaplasma Phagocytophilum/Ehrlichia Phagocytophilum

BABESIE- SOORTEN

2          Babesia Bigemina

3          Babesia Bovis

4          Babesia Canis

5          Babesia Cati

6          Babesia Divergen

7          Babesia Duncani

8          Babesia Felis

9          Babesia Gibsoni

10        Babesia Herpailurus

11        Babesia Jakimoni

12        Babesia Major

13        Babesia Microti/ Theileria Microti

14        Babesia Ovate

15        Babesia Pantherae

BARTONELLA- SOORTEN

16        Bartonella Alsaticca

17        Bartonella Arupensis

18        Bartonella Bacilliformis

19        Bartonella Berkhoffii

20        Bartonella Birtlesii

21        Bartonella Bovis

22        Bartonella Capreoli

23        Bartonella Clarridgeiae

24        Bartonella Doshiae

25        Bartonella Elizabethae/ Rochalimaea Elizabethae

26        Bartonella Grahamii

27        Bartonella Henselae/ Rochalimaea Henselae

28        Bartonella Koehlerae

29        Bartonella Melophagi

30        Bartonella Muris

31        Bartonella Peromyscus

32        Bartonella Quintana/ Rochalimaea Quintana/ Rickettsia Quintana

33        Bartonella Rochalimae

34        Bartonella Schoenbuchensis

35        Bartonella Talpae

36        Bartonella Taylorii

37        Bartonella Tribocorum

38        Bartonella Vinsonii/ Rochalimaea

39        Bartonella Washoensis

BORRELIA SOORTEN

40        Borrelia Afzelii

41        Borrelia Berbera

42        Borrelia Burgdorferi

43        Borrelia Carteri

44        Borrelia Caucasica

45        Borrelia Duttonii

46        Borrelia Garinii

47        Borrelia Hermsii

48        Borrelia Hispanica

49        Borrelia Japonica

50        Borrelia Kochis

51        Borrelia Miyamotoi

52        Borrelia Morganii

53        Borrelia Novyi

54        Borrelia Parkeri

55        Borrelia Persica

56        Borrelia Recurrentis

57        Borrelia Tillae

58        Borrelia Turicatae

59        Borrelia Valaisiana

60        Borrelia Venezuelensis

61        Borrelia Vincentii

DIVERSEN

62        Ehrlichia Chaffeensis/ Human Monocytic Ehrlichiosis

63        Frühsommer Meningitis

64        Tekenbeetkoorts

------------------------------------------------------------------
OMSCHRIJVING BORRELIA/LYME E.A.

01. ANAPLASMA  PHAGOCYTOPHILUM
Deze bacterie kan door teken op de mens worden overgedragen. Dit kan een koortsige ziekte veroorzaken, welke
menselijke granulocytic anaplasmosis wordt genoemd

02. BABESIA BIGEMINA
Deze parasiet wordt door de ixodidae teek overgedragen op runderen. Het veroorzaakt de Texas koorts, wat tot hersen- en nierenuitval kan leiden, waarop de dood volgt. Bij mensen, werd besmetting alleen nog gevonden bij mensen, waarbij de milt verwijderd was.Ook in die gevallen leidde dat meestal tot de dood.

03. BABESIA  BOVIS
Infecteert Runderen en mensen. Komt vooral voor in Mexico en in tropische landen.

04. BABESIA  CANIS
Deze parasiet is niet op mensen overdraagbaar. Vooral huisdieren worden er door getroffen. De klachten die optreden zijn: koorts;apathie;geen eetlust; bloedarmoede; hemoglobinuria; geelzucht; cerebrale verstoringen.

05. BABESIA  CATI
Deze parasiet is ook niet op de mens overdraagbaar, maar kiest als gastheer de kat.

06. BABESIA  DIVERGENS
Een humaan pathogene Babesia soort, die vooral in Europa wordt aangetroffen. Deze parasiet dringt de rode bloedlichaampjes binnen, vermeerderen zich daar en verstoren de bloedcellen. Bij mensen met een sterk immuunsysteem zal de besmetting meestal zonder symptomen verlopen. Bij anderen kunnen de volgende klachten gaan optreden:
Misselijkheid; geen eetlust; vermoeidheid, zelfs in de mate tot uitputtingsverschijningen; koorts,; spierzwakte;
hoofdpijnen; gewrichtspijnen. In extreme gevallen kan het tot hemolyse en nier- en longfalen leiden.

07. BABESIA  DUNCANI
Deze Babesia soort is ook humaan pathogeen. Is moelijker te behandelen dan Babesia Microti.
Is gevonden bij mensen, die immuun onderdrukkende middelen gebruiken.

08. BABESIA  FELIS
Deze soort heeft voornamelijk de kat als gastheer. De parasiet besmet de rode bloedlichaampjes en kan zo o.a. bloedarmoede veroorzaken. Bij dieren met een verzwakt immuunsysteem blijft de kat zijn hele leven drager van deze parasiet, alhoewel de bloedarmoede te genezen is.

09. BABESIA GIBSONI
Geen bekende gevallen van besmetting bij mensen. Kiest vooral de hond als gastheer.

10.BABESIA  HERPAILURUS
Deze parasiet werd tot nu toe alleen bij in het wild levende dieren aangetroffen.

11. BABESIA  JAKIMONI  
Een parasiet die door runderen op mensen kan worden overgebracht. Komt in Siberië voor.

12. BABESIA  MAJOR
Een parasiet die door runderen op mensen kan worden overgebracht. Komt in Siberië, Europa en Azië voor.

13. BABESIA  MICROTI
Duidelij humaan pathogeen. Verschijnselen zijn: verkoudheid; hoofdpijnen; algemeen uitgeput gevoel;
Pijnen; algehele malaise; onregelmatige koorts en in ernstige gevallen kan het ook nier- en longfalen tot gevolg hebben.

14. BABESIA  OVATE
Een parasiet die door runderen op mensen kan worden overgebracht. Komt in Oost-Azië  voor.

15. BABESIA  PANTHERAE
Een parasiet die luipaarden en panters op mensen kan worden overgebracht. Komt in Afrika voor.
16. BARTONELLA  ALSATICCA
Humaan pathogeen.

17. BARTONELLA  ARUPENSIS
Humaan pathogeen. Wordt door muizen overgedragen Kan bij mensen endocarditis, koorts en bacteriëmie, dat wil zeggen, bacteriën in het bloed.

18. BARTONELLA BACILLIFORMIS
Veroorzaakt bij mensen: carionische ziekte en oroya koorts, welke gepaard gaat met anemie en botpijnen, verstoring van de miltfunctie en huiduitslag.Kan de dood tot gevolg hebben. Besmettingsbron is de zandmug:
Phlebotomus verrucarum

19. BARTONELLA  BERKHOFFII
Gastheer is de hond, maar wordt ook op mensen door teken overgebracht. Helaas wint deze bartonella berkhoffii steeds meer terrein bij mensen, waar het zelfs endocarditis kan veroorzaken. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem raken besmet.

20. BARTONELLA BIRTLESII
Een soort , die vooral in kleine zoogdieren voorkomt. Overdracht op mensen is nog niet bekend.

21. BARTONELLA  BOVIS
Een soort, die alleen bij runderen voorkomt. Overdracht op mensen is nog niet bekend.

22.BARTONELLA  CAPREOLI
Een soort , die vooral bij de ree voorkomt. De vector is dan weer de teek of ook wel de luisvlieg.
Overdracht op mensen is nog niet bekend.

23. BARTONELLA  CLARRIDGEIAE
Drager is de kat en de kattevlo brengt het weer over op mensen, waar het de kattenkrabziekte veroorzaakt.
Dit kan lymfestagnatie en slijmvliesproblemen geven.

24.BARTONELLA  DOSHIAE
Drager is de kat en de kattevlo brengt het misschien over op mensen, waar het de kattenkrabziekte veroorzaakt.
Dit kan lymfestagnatie en slijmvliesproblemen geven.


25. BARTONELLA  ELIZABETHAE
Een soort , die vooral bij de rat voorkomt. De rattenvlo brengt het weer over op mensen. Komt vooral voor bij
mensen, die dakloos en drugsverslaafd zijn. Veroorzaakt endocarditis.

26. BARTONELLA  GRAHAMII
Een soort, die bij muizen en vogels voorkomt en overdraagbaar is op mensen. Veroorzaakt endocarditis en neuroretinitis, een oogstoornis.

27. BARTONELLA  HENSELAE
Drager is de kat en de kattevlo brengt het weer over op mensen, waar het de kattenkrabziekte veroorzaakt.
Dit kan lymfestagnatie en slijmvliesproblemen geven, maar soms ook endocarditis, bacillaire angiomatose,
Pelinosis, hepatitis,neuroretinitis.

28. BARTONELLA  KOEHLERAE
Drager is de kat en het kan bij mensen infecties veroorzaken.

29. BARTONELLA  MELOPHAGI
Kan bij mensen infecties veroorzaken.

30. BARTONELLA  MURIS
Weinig over bekend.

31. BARTONELLA  PEROMYSCUS
Deze is ook bij mensen aangetroffen. Verder nog niet zo veel over bekend.

32. BARTONELLA  QUINTANA
Komt bij mensen voor en wordt door hoofdluis overgedragen. Klachten zijn: loopgravenkoorts , die 5 dagen aanhoudt. Verschijnselen zijn pijn in scheenbeen, spierenen rug. Ook huiduitslag, bindvliesontsteking en hoofdpijn

33. BARTONELLA  ROCHALIMAE
Veroorzaakt bij mensen soortgelijke symptomen als de carrionische ziekte, zoals koorts,malaise, arthralgias, anorexia, bleekheid, wratten en lymfklachten.

34. BARTONELLA  SCHOENBUCHENSIS
Een soort , die vooral bij de ree voorkomt. De vector is dan weer de teek of ook wel de luisvlieg.
Overdracht op mensen is nog niet bekend.

35. BARTONELLA  TALPAE
Deze Bartonella soort komt vooral in knaagdieren, maar ook in vissen, vogels, reptielen en andere diersoorten voor. Overdracht op mensen is nog niet bekend.

36 BARTONELLA  TAYLORII
Komt bij kleine zoogdieren voor. Menselijke besmetting is niet uit te sluiten.

37.BARTONELLA  TRIBOCORUM
Een soort , die bij de rat voorkomt en waarschijnlijk door rattenvlooien wordt doorgegeven. Een zeker gevaar voor mensen.

38. BARTONELLA VINSONII
Is in opkomst. Veroorzaakt bij mensen: endocarditis,arthralgie, myalgie, hoofdpijnen en uitputtingsverschijnselen.

39.BARTONELLA  WASHOENSIS
Dragers zijn eekhoorns en honden voor zover bekend. Kan bij mensen koorts en myocarditis veroorzaken.

40. BORRELIA  AFZELII
Hoofdsymptomen zijn: acrodermatitis chronica atrophicans (ACA); Erythema migrans en Lyme-arthritis

41. BORRELIA  BERBERA
Komt voor in Algerije, Tunesië en Libie.

42. BORRELIA BURGDORFERI
Wordt door de teek: Ixodes ricinus overgebracht. Kenmerken van eerste ziekteverschijnselen zijn:
Hoofdpijnen, Erythema migrans, neurologische en arthritische ongemakken. Later kunnen verdere symptomen volgen.

43. BORRELIA CARTERI
Komt af en toe voor bij mensen in India.

44. BORRELIA  CAUCASICA
Komt voor in Europa en Azië.

45.BORRELIA  DUTTONII
Deze borrelia wordt door de teek: Ornithodorus moubata overgedragen. Er onstaat een steeds terugkerende koorts. Komt in wat warmere streken voor in Europa en Afrika.

46. BORRELIA GARINII
Verspreidingsgebied is Europa.

48. BORRELIA HISPANICA
 Komt voor in Spanje, Portugal, Marokko en Centraal-Afrika.

49. BORRELIA  KOCHI
50. BORRELIA MIYAMOTOI
Bij besmetting krijgt de patient last van een steeds terugkerende koorts.
Verspreidingsgebied ligt in Rusland, Japan, Europa en Noord-Amerika.

51. BORRELIA MORGANII

52. BORRELIA NOVYI
Mensen in Amerika worden hier af en toe mee besmet.

53. BORRELIA  PARKERI
Deze borrelia is eveneens ziekmakend voor de mens. Verder nog weinig over bekend.

54. BORRELIA  PERSICA
Verspreidingsgebied ligt in Europa en Azië.

55. BORRELIA RECURRENTIS
Verspreidingsgebied ligt in Engeland, Ierland, U.S.A., Canada, Centraal- en Zuid Amerika, Azië Afrika en rond de Middellandse Zee.

56. BORRELIA TILLAE
Verspreidingsgebied ligt in Europa

57. BORRELIA TURICATAE
Verspreidingsgebied ligt in Europa

58. BORRELIA VALAISIANA
Veroorzaker van de Lyme-ziekte.

59. BORRELIA VENEZUELENSIS
Hoofdoorzaak van een steeds terugkerende koorts in Centraal- en Zuid Amerika.

60. BORRELIA VINCENTII
In geringe hoeveelheid een onderdeel van de mondflora bij mensen. Bij te grote hoeveelheden kan het etterende
Ontstekingen geven. Mogelijke oorzaken zijn een slechte mondhygiene, gevolgen van stress, roken en slechte voeding.

61. EHRLICHIA CHAFFEENSIS.
Veroorzaker van de menselijke monocyten-Ehrlichiose