Organo testset


  • Model: 0018
  • Beschikbaarheid: Op voorraad

  • € 175,00Inhoud Organotestset

 

lichaamsvocht 

  1 ERYTHROCYTEN - rode bloedlichaampjes

  2 FIBRINUM - fibrine

  3 HEMOGLOBINUM - hemoglobine

  4 LIQUOR CEREBRO SPINAAL - hersen- en ruggenmergvocht

  5 PLASMA SANGUINIS - bloedplasma

  6 R.E.S. - lymfvocht (reticulo endotheliaal systeem)

  7 SANGUIS - bloed

vatenstelsel 

  9 AORTA - lichaamsslagader

10 ARTERIA - slagader

11 ARTERIA CAROTIS - halsslagader

12 ARTERIA CEREBRI - hersenslagader

13 ARTERIA CORONARIA - kransslagader

14 ARTERIA FEMORALIS - dijbeenslagader

15 ARTERIA OPHTHALMICA - oogslagader

16 ARTERIA PULMONALIS - longslagader

17 VASA LYMPHATICA - lymfevaten

18 VAS CAPILLARIS - haarvaatjes

19 VENA - ader

20 VENA CAVA INFERIOR - onderste holle ader

21 VENA CORDIS MAGNA - grote hartader

22 VENA HEMORROIDALIS - endeldarmader

23 VENA SAPHENA - oppervlakkige dijbeenader

hart 

25 ATRIUM CORDIS - hartboezem

26 COR (TOTALIS) - hart

27 ENDOCARDIUM - binnenwand hart

28 MYOCARDIUM - hartspier

29 PARIES AURICULOVENTRICULARIS - ventriculaire wand v/h hart

30 PERICARDIUM - hartzakje

31 VALVA MITRALIS - mitraalklep

32 VENTRI. DEXTER CORDIS - rechter hartkamer

33 VENTRI. SINISTER CORDIS - linker hartkamer

ruggenmerg 

35 MEDULLA SPINALIS - ruggenmerg (algemeen)

36 MEDULLA SP. CERVICALIS - halsruggenmerg

37 MEDULLA SP. DORSALIS - borstruggenmerg

38 MEDULLA SP. LUMBALIS - lenderuggenmerg

39 MEDULLA SP. SACRALIS - heiligbeenruggenmerg

immuunsysteem 

41 APPENDIX - wormvormig aanhangsel van blindedarm

42 LIEN - milt

43 MEDULLA OSSIUM - beenmerg rood+geel

44 THYMUS -  zwezerik

45 TONSILLAE - amandelen

bot- en gewrichten 

47 ARTICULATIO COXAE - heupgewricht

48 ARTICULATIO CUBITI - ellebooggewricht

49 ARTICULATIO GENUS - kniegewricht

50 ARTICULATIO HUMERI - schoudergewricht

51 ARTICULATIO SUBTALARIS - enkelgewricht

52 CAPSULA ARTICULARIS -gewrichtskapsel

53 CARTILAGO -kraakbeen

54 CARTILAGO COXAFEMORIS - kraakbeen v/h heup-dijbeengewricht

55 CARTILAGO EPIPHYSIALIS - groeikraakbeenschijf

56 LIGAMENTA - gewrichtsbanden

57 L. ARTICULATIONIS COXAE - gewrichtsband v/d heup

58 L. ARTICULATIONIS CUBITI - gewrichtsband v/d elleboog

59 L. ARTICULATIONIS GENUS - gewrichtsband v/d knie

60 L. ARTICULATIONIS HUMERI - gewrichtsband v/d schouder

61 L. VERTEBRALIS - gewrichtsband v/d ruggenwervels

62 MENISCUS GENUS -  meniscus v/h kniegewricht

63 OS (TOTALIS) - beenweefsel

64 OS BREVE - kort pijpbeen (kootje)

65 OS LONGUM -  pijpbeen

66 OS PLANUM - platbeen

67 OS SPONGIOSUM - sponsachtig beenweefsel

68 PERIOSTEUM - beenvlies

69 SYNOVIA - gewrichtsslijmvlies

70 TENDO - pees

wervelkolom

72 ATLAS - atlas (1e halswervel)

73 AXIS - draaier (2e halswervel)

74 COCCYX - staartbot

75 DISCI CERVICALES -halstussenwervelschijven

76 DISCI (INTERVERTEBRALIS) - tussenwervelschijven

77 DISCI LUMBALIS - lendetussenwervelschijven

78 DISCI THORACICALIS - borst(rug)tussenwervelschijven

79 VERTEBRA CERVICALIS - halswervels

80 VERTEBRA DORSALIS -  borst(rug)wervels

81 VERTEBRA LUMBALIS - lendenwervels

82 VERTEBRA SACRALIS - heiligbeenwervel

83 VERTEBRAE - wervels

zenuwknopen 

85 PLEXUS BRACHIALIS - armvlecht

86 P. CAROTICUS COMMUNIS - halsslagadervlecht

87 PLEXUS HYPOGASTRICUS    - onderbuikvlecht

88 PLEXUS LUMBALIS - lendenvlecht

89 PLEXUS SACRALIS - heiligbeenvlecht

90 PLEXUS SOLARIS - zonnevlecht

zenuwbanen 

92 NERVI - zenuwbanen (algemeen)

93 NERVI CRANIALES - hersenzenuwen

94 NERVUS AUDITIVUS - gehoorzenuw (VIIIe hersenzenuw)

95 NERVUS CUBITALIS - elleboogzenuw

96 NERVUS FACIALIS - aangezichtszenuw (VIIe hersenzenuw)

97 NERV.GLOSSOPHARYNGUS - tongkeelzenuw (IXe hersenzenuw)

98 NERVUS ISCHIADICUS - ischias (heup) zenuw

99 NERVUS MEDIANUS - middellijnzenuw

100 N. OCCIPITALIS ARNOLDI - achterhoofdzenuw van Arnold

101 NERV. OCULOMOTORIUS    - gem. oogspierzenuw (IIIe hersenzenuw)

102 NERVUS OLFACTORIUS - reukzenuw (Ie hersenzenuw)

103 NERVUS OPTICUS - gezichtszenuw (IIe hersenzenuw)

104 NERV. PARASYMPATICUS - parasympathische zenuw

105 NERVUS RADIALIS - spaakbeenzenuw

106 NERVUS SYMPATHICUS - orthosympathische zenuw

107 NERVUS TRIGEMINUS - drielingzenuw gelaat (Ve hersenzenuw)

hersenonderdelen 

109 CEREBELLUM - kleine hersenen

110 CEREBRUM - grote hersenen

111 CHIASMA OPTICA - kruising v.d. gezichtszenuw

112 COLLICULUS - dak v.d. middenhersenen

113 CORPUS CALLOSUM - hersenbalk

114 CORTEX CEREBRI - hersenschors

115 CORTEX CEREBRI CUM 

HIPPOCAMPUS - hersenschors met hippocampus

116 DIENCEPHALON - tussenhersenen

117 ENCEPHALON - voorste deel c.z.s.

118 GLANDULA SYMPATHICAE - (ortho)sympathische zenuwknopen

119 G. PARAHYPPOCAMPALIS - windingen rond de hippocampus

120 LOBUS FRONTALIS - voorhoofdskwab

121 LOBUS OCCIPITALIS - achterhoofdskwab

122 LOBUS OLFACTORIUS - reukkwab v.d. hersenen/amigdala

123 LOBUS PARIETALIS - wandbeenkwab

124 LOBUS TEMPORALIS - slaapkwab

125 MEDULLA OBLONGATA - verlengde merg

126 MENINGES - hersenvliezen

127 MESENCEPHALON - middenhersenen

128 RHINENCEPHALON - reukhersenen

129 SUBSTANTIA ALBA MED. - witte hersenstof

130 SUBSTANTIA GRISEA - grijze hersenstof

131 THALAMUS - thalamus

132 ZONA LIMBICA - lymbisch systeem

hersenklieren 

134 EPIPHYSIS CEREBRI -pijnappelklier

135 HYPOPHYSIS ANTERIOR - hypofyse voorkwab

136 HYPOPHYSIS POSTERIOR - hypofyse achterkwab

137 HYPOTHALAMUS - hypothalamus

overige klieren 

139 CORTEX SUPRARENALIS - bijnierschors

140 GLANDULA PAROTIDEA - oorspeekselklier

141 GLAND. PARATHYROIDEA - bijschildklier

142 GLAND. SUPRARENALIS - bijnier

143 GLANDULA THYROIDEA - schildklier

144 GLAND. LACRIMALES - traanklieren

145 GLANDULAE LACTIFERAE - melkklieren

146 GLAND. LYMPPHATICA - lymfeklieren

147 GLANDULAE  SALIVALES - speekselklieren

148 MEDULLA SUPRARENALIS - bijniermerg

oog 

150 CHOROIDEA - vaatvlies v.h. oog

151 CONJUNCTIVA - oogbindvlies

152 CORNEA - hoornvlies

153 CORPUS CILIARE - straallichaam v.h. oog

154 HUMOR AQUOSUS - oogkamervocht

155 HUMOR VITREUS - glasvocht (oog)

156 LENS CRISTALLINA - ooglens

157 MUSCULI OCULI - oogspieren

158 OCULUS - oog (algemeen)

159 RETINA - netvlies

oor 

161 AURIS INTERNA - binnenoor

162 AURIS MEDIA - middenoor

163 LABYRINTHUS - labyrint

164 MEMBRANA TYMPANI - trommelvlies

165 OSSICULA AUDITIVUS - gehoorbeentjes

166 TUBA AUDITIVA - buis v. Eustachius

ademhalingsorganen 

168 BRONCHI - bronchiën

169 DIAPHRAGMA - middenrif

170 LARYNX - strottenhoofd

171 PHARYNX - keelholte

172 PLEURA - longvlies

173 PULMO - long

174 TRACHEA - luchtpijp

slijmvliezen 

176 MUCOSA ANALIS - anaal slijmvlies

177 MUCOSA COLI - dikkedarm/karteldarmslijmvlies

178 MUCOSA DUODENALI - twaalfvingerige darmslijmvlies

179 MUCOSA GASTRI - maagslijmvlies

180 MUCOSA INTESTINI - darmslijmvlies

181 MUCOSA NASI - neusslijmvlies

182 MUCOSA ORIS - mondslijmvlies

183 MUCOSA PYLORI - maagpoortslijmvlies

184 MUC. RHINOPHARYNGIS - neus- keelslijmvlies

185 MUCOSA SIGMOID-RECTI - endel- karteldarmslijmvlies

186 MUCOSA SINUSALIS - sinusslijmvlies

187 MUCOSA UTERI - baarmoederslijmvlies

spijsverteringsorganen 

189 CAECUM - blindedarm

190 CARDIA - maagmond

191 COLON - dikke darm

192 COLON ASCENDENS - opstijgend deel dikke darm

193 COLON DESCENDENS -  afdalend deel dikke darm

194 COLON SIGMOIDEUM - S-vormig deel dikke darm

195 COLON TRANSVERSUM - dwarslopend deel dikke darm

196 DUCTUS CHOLEDOCHUS - galafvoergang

197 DUCTUS CYSTICUS - galblaasafvoergang

198 DUCTUS HEPATICUS - leverafvoergang

199 DUCTUS PANCREATICUS - alvleesklierafvoergang

200 DUODENUM - 12-vingerige darm (1e deel dunne darm)

201 GASTER - maag

202 HEPAR - lever

203 INTESTINUM TENUE - dunne darm

204 JEJANUM - nuchtere darm (2e deel dunne darm)

205 OESOPHAGUS - slokdarm

206 PANCREAS - alvleesklier

207 PERITONEUM - buikvlies

208 PYLORUS - maagpoort

209 RECTUM - endeldarm

210 SPHINCTER ODDII - sluitspier v. Oddi 

211 VESICA FELLEA - galblaas

urologisch systeem 

213 CERVIX VESICAE (URINAE) - urineblaashals

214 CORTEX RENALIS - nierschors

215 MEDULLA RENALIS - niermerg

216 PYELUM - nierbekken

217 REN - nier

218 SPHINCTER VESICALIS - blaassluitspier

219 URETER - urineleider

220 URETHRA - urinebuis

221 VESICA URINARIA - urineblaas

geslachtsorganen mnl 

223 CORPUS CAVERNOSUM - zwellichaam rondom urinebuis 

224 CORPUS SPONGIOSUM - zwellichaam rondom urinebuis 

225 EPIDIDYMIS - bijbal 

226 PROSTATA - prostaat

227 SPERMA TOTALIS - sperma 

228 TESTIS - zaadbal 

229 VAS DEFERENS - afvoer v.d. bijbal 

230 VESICULA SEMINALIS - zaadblaasjes

geslachtsorganen vrl

232 CERVIX UTERI - baarmoederhals 

233 CORPUS LUTEUM - geel lichaam 

234 OVARIUM - eierstok 

235 PLACENTA - moederkoek 

236 TUBA FALLOPII - eileider 

237 UTERUS - baarmoeder 

238 VAGINA - vagina 

239 VULVA - vulva 

overige weefsels 

241 CUTIS - huid

242 DENS - tand

243 EPIDERMIS PILOSUS - behaarde hoofdhuid

244 GINGIVA - tandvlees

245 LINGUA - tong

246 MEDULLA - merg

247 MUSCULUS LISSI - gladde spier

248 MUSCULUS STRIATUS - dwarsgestreepte spier

249 TELA ADIPOSA - vetweefsel

250 TELA CONJUNCTIVA - bindweefsel

Gerelateerde producten